Voorlopig niet meer zingen

Helaas heeft het bestuur in overleg met het parochie bestuur moeten besluiten om voorlopig geen vieringen meer te verzorgen i.v.m. het oplopen aantal COVID-19 positieve testen.
Zodra wij weer vieringen gaan verzorgen plaatsen wij een bericht hier op de website.

Dit bericht is geplaatst op 14 oktober 2020.

We zijn weer begonnen

Na 5 maanden geen Sylvidakoor repetities zijn we afgelopen woensdag weer begonnen. Niet met het hele koor, maar we zijn verdeeld in 2 groepen. De ene week repeteert de ene groep en de andere week de andere groep.

En ja, we gaan ook weer viering muzikaal verzorgen. Daar zien we na zo’n lange tijd weer naar uit.
Het kan natuurlijk nog niet allemaal zoals voor de ‘lock down’.
We zingen in kleine groepjes, 8 personen. Wel uit ons eigen repertoir, maar 1 of 2 stemmig. Dan kan ook al heel mooi zijn.

Zo kunnen we vaker zingen.
De volgende data staan al vast:

13 september
20 september- 50 jaar kerk
27 september – vredesviering
17 oktober
2 november- allerzielen
22 november
24 december kerstavond

We zullen niet elke keer, zoals u van ons gewend bent, een thema viering verzorgen waarbij de liturgie groepen mooie teksten bij elkaar zoekt. Er wordt ook gebruikt gemaakt van de boekjes die bij andere vieringen ook gebruikt worden en zoeken daar dan zelf liederen bij.

We hopen u te ontmoeten in de kerk

Dit bericht is geplaatst op 29 augustus 2020.

Goede vrijdag 10 april ’20

Op deze avond staat de tijd een ogenblik stil.
Wij volgen de weg die Jezus is gegaan.
Zijn leven, lijden en sterven willen wij gedenken.
Op Goede Vrijdag is Hij alleen aan het kruis. Zijn moeder en enkele vrouwen staan onder het kruis. Deze avond blijven ook wij bij Jezus waken.
Blijven ook wij staan onder het kruis. Stil en verdrietig om het lijden. Maar ook vol verwachting uitkijkend naar het licht van Pasen.

Laat ons in de tekens van zijn kruis hoop en vertrouwen vinden om in Jezus ’s levensspoor verder te gaan. Gedragen door Zijn trouw willen wij verder weven aan ons leven.

Dit bericht is geplaatst op 1 maart 2020.