Thema: Doe als God wees een mens

Woord en Communieviering
Voorganger: Hans van Engen
Zondag 19 januari 2020. 10.00 uur

Op Jezus vraag was Johannes de Doper bereid Hem te dopen en bij die ontmoeting gingen zijn ogen plots open.

Ja, bij de doop van Jezus gebeurde er iets bijzonders. Johannes neemt bezieling en kracht waar die hij verbindt met God. Dit heeft hem bescheiden gemaakt over zijn eigen prestaties en laat hem met andere ogen naar Jezus kijken. De band met Jezus brengt je in contact met God. Die band met Hem maakt van jou een heel mens, uit een stuk. Met heel je hebben en houden mag je er zijn, met je zon en je schaduwzijde. En de band met Jezus vraagt jou om integer te handelen, zonder dubbele agenda. Integer, in de woorden van Paulus heel, heilig. Onbevangen en kwetsbaar als een lam. Dat is een geschenk en een opdracht.

Dit bericht is geplaatst op 6 januari 2020.

Kerstviering: Licht in de duisternis

In deze donkerste tijd van het jaar vieren wij dat God ons zijn Liefde toont door de geboorte van Jezus. Zijn komst houdt een belofte in. Een teken van hoop. Een lichtpunt in de duisternis.
Ieder jaar opnieuw wordt Kerstmis gevierd, ondanks alle duisternis die er is.
Veel mensen zien tegen Kerstmis op, omdat het leven hen soms zwaar valt.
Aan ons de taak om onze liefde te delen; een lichtpunt te zijn voor onze medemensen om zo het leven voor hen wat dragelijker te maken.

U bent van harte welkom bij deze viering.

Voorganger is Pastor Alvaro
24 december, 22.00 uur Hieronymus kerk

Dit bericht is geplaatst op 17 november 2019.

Leven in hoop. Viering 17 november ’19

Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Tony Slaman-Kuip
Zondag 17 november 2019 om 10.00 uur
Thema: Leven in hoop

Wat gebeurt er veel in onze wereld. De media berichten het ons dagelijks: we horen over oorlog en opstand, strijd, aardbevingen, hongersnood en epidemie├źn – allemaal onheilsberichten die ons kunnen beangstigen en deprimeren. In wezen verschilt onze tijd niet veel van die van Jezus, want ook toen waren er politieke spanningen en vonden er rampen plaats. Vandaag horen we hoe we, levend in roerige tijden, overeind kunnen blijven. Jezus advies is even simpel als ingewikkeld: laat je niet gek maken, raak niet in paniek, red je leven door standvastig te zijn!

Dit bericht is geplaatst op 29 oktober 2019.