Bestuur

Het bestuur van het Sylvidakoor bestaat uit

Voorzitter: Aad Mak
Penningmeester: Piet Kamp
Secretaresse: Conny Groen
Leden: Jolanda Velt en Christa Huisman