Rooster

 Woensdag  8 jan 2020
1e repetitie na kerstvakantie

Zondag 19 januari
10.00 uur: Woord en communieviering met Hans van Engen
Liturgiewerkgroep 2

Woensdag  29 januari
Jaarvergadering

Woensdag 19 februari
Geen repetitie ivm krokusvakantie

Zaterdag  29 februari
19.00 uur: Woord en communieviering met Trudy
Liturgiewerkgroep 1

Zondag 15 maart 
10.00 uur: Viering van medeleven m.m.v. Avondwakegroep
Eigen liturgie

Zaterdag  21 maart 
19.00 uur: Eucharistieviering in Nibbixwoud met Álvar
Voorstellen 1e communicantjes.
Eigen liturgie
Er wordt in principe eerst gezocht naar een kinderkoor…

Vrijdag 10 april 
19.00 uur: Goede Vrijdag. Woord en gebedsviering met Álvaro
Liturgiewerkgroep 3

Zaterdag 18 april        
10.00 uur. Triduüm. Eucharistieviering

Woensdag  29 april 
Geen repetitie ivm meivakantie

Zondag 10 mei
10.00 uur: Eucharistieviering met Álvaro
Liturgiewerkgroep 2

Zondag   7 juni
10.00 uur: Woord en communieviering in Nibbixwoud met Mariska Vriend
Liturgiewerkgroep 1

Zaterdag 13 juni   
Inloop 19.15 uur samen met Parochieel Gemengd Koor optreden in de Goorn tijdens bonte avond tgv 25 jarig priesterjubileum Nico Knol

Zondag  5 juli  
10.00 uur: Eucharistieviering met pastoor N. Knol
Liturgiewerkgroep 3

Zaterdag 11 juli
Feestavond

Zondag 12 juli
10.30 uur Openlucht(camping)dienst in Onderdijk

Woensdag    15 juli
Zomervakantie

Woensdag    19 augustus
1e repetitie na zomervakantie

We zitten in het liturgisch  A-jaar