Rooster

Zaterdag  2 okt 2021
Lourdesviering
19.00 uur: Woord en communieviering met Tony Slaman  
Liturgie door Lourdeswerkgroep

Woensdag 6 oktober
Geen repetitie i.v.m. afwezigheid Jessica

Dinsdag  2 nov.
Allerzielen
19.30 uur: Woord en communieviering m.m.v. Avondwakegroep
Liturgie door Avondwakegroep

Zondag 14 nov.
Schoenendoosviering in Protestantse kerk
10.00 uur: Oecumenische viering met Peter van Ankeren en Hans van Engen.
Liturgie door oecumenische werkgroep

Zaterdag 11 dec.
19.00 uur: Woord en communieviering met Cor Hoogland
Liturgiewerkgroep 3

Vrijdag 24 dec.
Kerstnacht
21.30 uur: Woord en communieviering met Hans van Engen
Liturgiewerkgroep 1

Woensdag 29 dec
Geen repetitie i.v.m. kerstvakantie

We zitten in het liturgisch B-jaar, na Christus Koning komen we in het C-jaar