Viering op 17 juni

In deze viering ligt de nadruk op actie ondernemen:
‘mensen gevraagd om samen op weg te gaan’ is het thema.
In het evangelie zijn het de twaalf apostelen die erop uit gestuurd worden om ziekten
en kwalen te genezen.
Wij mogen ons geroepen weten om pijn van onze medemensen te verzachten door
er voor ze te zijn. We kunnen een steun zijn voor hen die buitengesloten worden,
voor mensen die eenzaam zijn.
Daar gaan we in deze viering dieper op in.

U bent van harte welkom!

Dit bericht is geplaatst op 7 juni 2023.

Moederdag en Pinksteren

Komende zondag is het moederdag. Het Sylvidakoor verzorgt dan de viering. U bent van harte welkom

Daarna mogen wij met Pinksteren een viering verzorgen. Hieronder de inleiding op deze viering:

Wat is Pinksteren?

Pinksteren is een feest van heilig vuur. Het zet mensen in vuur en vlam om te gaan doen wat Jezus van Nazareth ooit heeft gedaan.
Wat Hem ooit gedreven had, overkwam zijn volgelingen. Zijn gedrevenheid werd hun gedrevenheid.
Zijn uitstraling werd hun uitstraling, want Hij gaf hun de heilige Geest
Wat Jezus bewogen had – het leven delen met velen – sloeg over op zijn volgelingen. Zij gingen op weg met woorden van licht en leven, gesproken met de stem van hun hart, verstaanbaar voor vriend en vreemde.
Dat is Pinksteren.
Vandaag vieren we Pinksteren; moge het heilig Vuur van Hem ook over ons geblazen worden.

Dit bericht is geplaatst op 10 mei 2023.

Paaswake 8 april

Op 8 april om 21.00 uur verzorgen wij de Paaswake.

Hieronder een inleiding op de viering:

Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Wat brengt ons hier samen? In deze paasnacht vieren we de bekroning van Gods heilsgeschiedenis met ons mensen. Vanaf de aanvang schonk Hij ons het levenslicht en maakte Hij ons deelgenoot van zijn scheppingswerk. Hij vormde ons tot Zijn volk door ons te bevrijden uit de slavernij van Egypte en ons te begeleiden door het water van de Rietzee. Om ten slotte zelf in zijn Zoon Jezus ons bestaan te delen, ten einde toe. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Omdat wij vannacht deze heilsweg gedenken en Hem opnieuw met elkaar mogen gaan, stap voor stap. God zelf neemt ons bij de hand en laat ons zijn heil ervaren in een nieuwe geboorte, een nieuwe doop en een nieuw paasmaal. Dat brengt ons deze nacht hier samen.

U bent van harte welkom.

Dit bericht is geplaatst op 22 maart 2023.