Al het goede komt in drieën – viering 15 juni

Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Tony Slaman
Zaterdag 15 juni om 19.00 uur
Feest van de Heilige Drie-eenheid
Thema: Al het goede komt in drieën

Er is heel veel wat we niet begrijpen. Soms begrijpen we onszelf niet eens. Dan denken we: ben ik dat? Kan ik dat? Vandaag vieren we een feest dat nauwelijks te begrijpen is, namelijk het feest van de heilige Drie-eenheid. De drie-ene God is het grootste mysterie van ons christelijk geloof. Kort gezegd betekent het dat God bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Geest. Maar dit in zijn volle betekenis begrijpen? Nee, dat kunnen we niet. Daarom is dit geloofsmysterie bekend geworden door openbaring. In dit uur proberen we op het spoor te komen van wat de drie-ene God voor ons kan betekenen.

Dit bericht is geplaatst op 19 mei 2019.

Thema: Heb elkaar lief

“Heb elkaar lief” is het thema van de viering van het Sylvidakoor op zondag 19 mei.

In het evangelie geeft Jezus zijn leerlingen het gebod elkaar lief te hebben. Liefhebben als een vanzelfsprekend iets: zoals een ouder zijn kind liefheeft, zoals Jezus zelf de mensen heeft liefgehad… We weten maar al te goed dat het met dit gebod te vaak mis gaat. Andere mensen in hun waarde laten, respect hebben voor je medemensen is niet altijd eenvoudig. Liefhebben is nog een stap verder. Toch staat dit gebod centraal en daar gaan we in deze viering dieper op in.

Dit bericht is geplaatst op 9 mei 2019.