ADVENT – Tot inkeer komen – 9 december

Langs de weg van de Advent laten we ons oproepen om te verwachten.
We gaan luisteren naar de woorden van Johannes de Doper, de wegbereider, degene die opriep om in actie te komen. Niet passief, maar actief te wachten.
Wat riep Johannes de mensen toe?
Ze moesten zich bekeren. Veranderen van gedachten.
Niet alleen in het hoofd, maar met hun hele levenswandel.
Hoe zouden we richting het goede kunnen lopen?
De weg van verwachting is niet alleen gezelligheid, lichtjes, liefdevolle kerstklanken, maar het is een stem die roept in de woestijn van beton, nieuwsberichten, presidenten, koningen, gevechten en oorlogen: bekeer je, want Jezus komt.
Langs de weg van de Advent: tijd gaan zoeken en vinden om ons leven nog eens onder de loep te nemen en te durven kiezen voor de weg van Jezus.

U bent van harte welkom.

Dit bericht is geplaatst op 25 november 2023.

Kerst zing in Cunerakerk

In 2022 heeft er in de Cunerakerk een ‘Zing in Kerst’ plaatsgevonden.
Na positieve reacties hebben ze besloten om dat dit jaar weer te organiseren op zondag 10 december
Het heeft een open karakter en er hoeven geen kaarten voor gereserveerd te worden. Het Sylvidakoor doet dit jaar ook mee.

Het wordt een gezellig samenzijn met de gehele regio gemeenschap en hopen de kerst stemming er alvast in te brengen met mooie kerstliederen.
Wij gaan daar ongeveer 15 minuten voor u zingen. In ieder geval is er 1 lied bij waar u ook bij mee kunt zingen.

De zing in begint om 13.30. Wij zijn het eerst koor. Komt u kijken en meezingen?

Dit bericht is geplaatst op 9 oktober 2023.

Ziekenzondag 10 september

Vandaag is het Nationale ziekenzondag, een dag voor iedereen.
Een moment om stil te staan bij de mens die eenzaam is, de mens die lijdt onder stil verdriet,
de mens die mindervalide of ziek is, de mens die oog heeft voor wat er in de medemens omgaat.
Dat zij kracht, geborgenheid en steun mogen putten van mensen uit de samenleving, zodat zij tot in lengte van dagen elkaars steun kunnen zijn.

Wij wensen u een inspirerende viering toe.

Dit bericht is geplaatst op 1 september 2023.