Goede vrijdag 10 april ’20

Op deze avond staat de tijd een ogenblik stil.
Wij volgen de weg die Jezus is gegaan.
Zijn leven, lijden en sterven willen wij gedenken.
Op Goede Vrijdag is Hij alleen aan het kruis. Zijn moeder en enkele vrouwen staan onder het kruis. Deze avond blijven ook wij bij Jezus waken.
Blijven ook wij staan onder het kruis. Stil en verdrietig om het lijden. Maar ook vol verwachting uitkijkend naar het licht van Pasen.

Laat ons in de tekens van zijn kruis hoop en vertrouwen vinden om in Jezus ’s levensspoor verder te gaan. Gedragen door Zijn trouw willen wij verder weven aan ons leven.

Dit bericht is geplaatst op 1 maart 2020.

Angelo 10 jaar bij ons koor

Als een iemand van het koor 10 jaar lid is, wordt diegene tijdens de jaarvergadering even in de belangstelling gezet. Daarbij ontvangt het lid een prachtig ‘Sylvida’ vogeltje

Dit keer een raadsel:

  • Prominent lid van het koor.
  • Alweer 10 jaar lid
  • Jubilaris is tevens lid van de muziekcommissie

Het is Angelo!

  • Hij wordt gewaardeerd als rots in de branding
  • Weergaloos begeleider van ons koor
  • Leider van ons prachtige combo
  • Solist bij de instrumentale bijdragen             
  • Kundig lid in onze muziekcommissie en steun voor onze dirigente

Angelo geen 10 kwaliteiten, maar wel 5 die dubbel tellen.

Dit bericht is geplaatst op 29 februari 2020.

Het eerste weekend van de veertigdagentijd

Viering op 29 februari, 19.00 uur.

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer, van tot bezinning komen. Deze viering heeft dan ook als thema “stil worden”. Jezus trekt zich terug in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn openbare leven, waarin Hij rond zal trekken en het Rijk van God zal aankondigen.

Ook voor ons is het goed om een stapje terug te doen in ons jachtige bestaan. Om even stil te staan bij waar het werkelijk om gaat in het leven. In deze viering gaan we daar dieper op in en u zult deze keer dan ook geen uitbundige, vrolijke liederen horen, maar, passend bij deze tijd, wat meer rustige nummers met teksten die hopelijk binnen zullen komen.

Het is mooi om, na het uitbundige carnaval, weer pas op de plaats te maken. De kerk is dan toch een mooie plaats om even tot bezinning te komen.

U bent uiteraard van harte welkom!

Dit bericht is geplaatst op 27 januari 2020.