Het eerste weekend van de veertigdagentijd

Viering op 29 februari, 19.00 uur.

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer, van tot bezinning komen. Deze viering heeft dan ook als thema “stil worden”. Jezus trekt zich terug in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn openbare leven, waarin Hij rond zal trekken en het Rijk van God zal aankondigen.

Ook voor ons is het goed om een stapje terug te doen in ons jachtige bestaan. Om even stil te staan bij waar het werkelijk om gaat in het leven. In deze viering gaan we daar dieper op in en u zult deze keer dan ook geen uitbundige, vrolijke liederen horen, maar, passend bij deze tijd, wat meer rustige nummers met teksten die hopelijk binnen zullen komen.

Het is mooi om, na het uitbundige carnaval, weer pas op de plaats te maken. De kerk is dan toch een mooie plaats om even tot bezinning te komen.

U bent uiteraard van harte welkom!

Dit bericht is geplaatst op 27 januari 2020.

Thema: Doe als God wees een mens

Woord en Communieviering
Voorganger: Hans van Engen
Zondag 19 januari 2020. 10.00 uur

Op Jezus vraag was Johannes de Doper bereid Hem te dopen en bij die ontmoeting gingen zijn ogen plots open.

Ja, bij de doop van Jezus gebeurde er iets bijzonders. Johannes neemt bezieling en kracht waar die hij verbindt met God. Dit heeft hem bescheiden gemaakt over zijn eigen prestaties en laat hem met andere ogen naar Jezus kijken. De band met Jezus brengt je in contact met God. Die band met Hem maakt van jou een heel mens, uit een stuk. Met heel je hebben en houden mag je er zijn, met je zon en je schaduwzijde. En de band met Jezus vraagt jou om integer te handelen, zonder dubbele agenda. Integer, in de woorden van Paulus heel, heilig. Onbevangen en kwetsbaar als een lam. Dat is een geschenk en een opdracht.

Dit bericht is geplaatst op 6 januari 2020.

Kerstviering: Licht in de duisternis

In deze donkerste tijd van het jaar vieren wij dat God ons zijn Liefde toont door de geboorte van Jezus. Zijn komst houdt een belofte in. Een teken van hoop. Een lichtpunt in de duisternis.
Ieder jaar opnieuw wordt Kerstmis gevierd, ondanks alle duisternis die er is.
Veel mensen zien tegen Kerstmis op, omdat het leven hen soms zwaar valt.
Aan ons de taak om onze liefde te delen; een lichtpunt te zijn voor onze medemensen om zo het leven voor hen wat dragelijker te maken.

U bent van harte welkom bij deze viering.

Voorganger is Pastor Alvaro
24 december, 22.00 uur Hieronymus kerk

Dit bericht is geplaatst op 17 november 2019.