Viering op 10 februari: Carnaval

Carnaval is van oorsprong een gekerstend feest. Dit betekent dat de katholieke kerk het
feest heeft omgebouwd naar een christelijk feest.
Het is een feest bedoeld als voorbereiding op de 40 dagen vastentijd: Carne betekent: vlees
en valere betekent: vaarwel.
De Vastentijd is een periode van vasten, bezinning en voorbereiding op de Goede week.
Carnaval is een heerlijk feest om eens lekker los te gaan.
Het is inmiddels hier in onze Hiëronymuskerk een goede traditie dat Carnavalsvereniging de
Krotenkokers tijdens de Carnaval een bezoek brengt aan onze kerk voor een moment van
bezinning en rust, maar ook om zegen over het feest af te roepen.
De themagroep van het Sylvidakoor die de tekst en liedjes voor deze viering heeft
samengesteld, heeft gebruik gemaakt van het thema van de Carnavalsvereniging: Te Land,
ter Zee en in de lucht. Gekozen is voor het element Water.
Water doet leven, maar water reinigt ook en laat de schoonheid van het leven zien. We
hopen dat wij u mogen inspireren met tekst en liederen.
Welkom bij deze viering!

Dit bericht is geplaatst op 4 februari 2024.

ADVENT – Tot inkeer komen – 9 december

Langs de weg van de Advent laten we ons oproepen om te verwachten.
We gaan luisteren naar de woorden van Johannes de Doper, de wegbereider, degene die opriep om in actie te komen. Niet passief, maar actief te wachten.
Wat riep Johannes de mensen toe?
Ze moesten zich bekeren. Veranderen van gedachten.
Niet alleen in het hoofd, maar met hun hele levenswandel.
Hoe zouden we richting het goede kunnen lopen?
De weg van verwachting is niet alleen gezelligheid, lichtjes, liefdevolle kerstklanken, maar het is een stem die roept in de woestijn van beton, nieuwsberichten, presidenten, koningen, gevechten en oorlogen: bekeer je, want Jezus komt.
Langs de weg van de Advent: tijd gaan zoeken en vinden om ons leven nog eens onder de loep te nemen en te durven kiezen voor de weg van Jezus.

U bent van harte welkom.

Dit bericht is geplaatst op 25 november 2023.

Kerst zing in Cunerakerk

In 2022 heeft er in de Cunerakerk een ‘Zing in Kerst’ plaatsgevonden.
Na positieve reacties hebben ze besloten om dat dit jaar weer te organiseren op zondag 10 december
Het heeft een open karakter en er hoeven geen kaarten voor gereserveerd te worden. Het Sylvidakoor doet dit jaar ook mee.

Het wordt een gezellig samenzijn met de gehele regio gemeenschap en hopen de kerst stemming er alvast in te brengen met mooie kerstliederen.
Wij gaan daar ongeveer 15 minuten voor u zingen. In ieder geval is er 1 lied bij waar u ook bij mee kunt zingen.

De zing in begint om 13.30. Wij zijn het eerst koor. Komt u kijken en meezingen?

Dit bericht is geplaatst op 9 oktober 2023.