Viering van medeleven 12 Maart

10.00 uur H. Hieronymuskerk
Voorganger: Trudy Breeuwsma

Zo ongeveer halverwege de vasten verzorgen wij ieder jaar de viering van medeleven. Dit jaar is het thema: Aandacht voor elkaar. Dat klinkt niet zo moeilijk, we hebben toch allemaal aandacht voor elkaar? En aan de oppervlakte is dat ook zo, maar wat als we verder kijken?

Het is niet moeilijk om aandacht voor elkaar te hebben als alles goed gaat. Maar wat doen we als mensen het moeilijk hebben? Hoeveel aandacht hebben we voor mensen die anders zijn dan wij, voor vluchtelingen die hier komen op zoek naar een beter leven? Laten we in deze viering stilstaan bij hoe we met anderen omgaan. U bent van harte welkom.

Dit bericht is geplaatst op 27 februari 2023.

11 februari Zanggroep Samen

Op zaterdag 11 februari komt zanggroep Samen in de Hieronymus kerk de viering muzikaal verzorgen

Ze komen bij ons, en het Sylvidakoor verzorgt een andere keer een viering in Spierdijk. Zo kunnen we elkaar inspireren.
Na de viering is er koffie. Dan kunnen de leden elkaar ontmoeten. Daarbij bent u ook van harte welkom.

Dit bericht is geplaatst op 1 februari 2023.

Kerstnacht 24 december 2022

Er zijn woorden die je raken. Dat kan een gedicht zijn of iets wat iemand tegen je zegt. Soms weet je niet precies waarom die woorden je raken, maar je voelt: ik neem ze met me mee, ik wil ze bewaren in mijn hart, want ze zeggen me iets waarvan ik de reikwijdte nog niet ken.

In deze heilige nacht komen zulke woorden tot ons. Ze spreken over de geboorte van een kind. Ze vertellen over licht en vrede en een nieuwe toekomst die door God in gang wordt gezet. Eenvoudige herders waren de eersten die dit grote nieuws hoorden en zij waren ook de eersten die dit verhaal doorvertelden. In deze gezegende nacht komen oude woorden opnieuw tot leven. Luisteren we en laten we ons raken door het Kind dat ons Gods vrede brengt.

Wij wensen u een inspirerende viering toe.

Dit bericht is geplaatst op 9 december 2022.