Nog 1 viering voor de zomerstop

De zomerstop komt al in zicht. We verzorgen nog 1 viering in de Hiëronymuskerk. Dat is op zondag 16 juli.
Het thema van deze viering is ‘zaaien en oogsten’.

De parabels of gelijkenissen van Jezus zijn vaak ontleend aan het dagelijks leven.
In deze viering vertelt Jezus ons het verhaal van de zaaier.
Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Het valt neer op het pad,
op rotsgrond, tussen de doornen en in de aarde.
Alleen het zaad dat in goede aarde valt, levert vrucht op.
Parabels zijn doordenkertjes. Ze zetten ons aan het denken over hoe het bij ons zit:
hoe open, hoe ontvankelijk zijn wij zelf voor het woord van Jezus?

Voor deze viering kunt u ook nog luisteren naar ons tijdens een viering op de camping in Onderdijk op zondag 2 juli.

Dit bericht is geplaatst op 11 juni 2017.

We verzorgen de viering op 1e pinksterdag.

Na Pasen is de volgende viering die wij verzorgen in de Hiëronymyskerk de viering op zaterdag 3 juni: Pinksteren

De liturgiegroep is inmiddels begonnen met maken van een mooie viering. Het thema is: ‘Ontvang de heilige Geest’.
Inleiding op de viering:

In de viering van vandaag lezen we hoe Gods Geest neerdaalde op de leerlingen en dit hen vervulde.
Maar waar werden zij vervuld van?
Na aangeraakt te zijn door de Geest, zijn de leerlingen vol van eenheid.
Dit gaf ze nieuwe energie en kracht om verder mee te gaan.
Zo gaat het ook bij ons.
De Geest geeft ons nieuwe energie waar mee we verder kunnen leven in de omgang met elkaar.
Dat we elkaar niet alleen verwarmen, maar in vuur en vlam zetten om uitdagende dingen te doen die we anders misschien niet zouden doen.

 

Dit bericht is geplaatst op 17 april 2017.

Eucharistieviering op 1e paasdag

Op 1e Paasdag verzorgen wij de muziek en de teksten van  de eucharistieviering.

De inleiding is als volgt:

We zien het overal om ons heen: nieuw leven! Na de doodse wintertijd komt de natuur tot leven. Knoppen aan de bomen, lammetjes in de wei, vogels die nestjes maken; het zijn tekenen dat het voorjaar begonnen is.

Pasen valt in de lente. We vieren dat de dood overwonnen is.

Door de dood en verrijzenis van Jezus, mogen ook wij erop vertrouwen dat de dood niet het einde is, maar dat ons een nieuw leven te wachten staat. Mag deze blijde boodschap ons bemoedigen en troosten. In deze viering willen we de vreugde van het Paasmysterie overbrengen.

Iedereen is welkom. Komt u ook?

Dit bericht is geplaatst op 19 maart 2017.