Archieven

Paaswake 8 april

Op 8 april om 21.00 uur verzorgen wij de Paaswake.

Hieronder een inleiding op de viering:

Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Wat brengt ons hier samen? In deze paasnacht vieren we de bekroning van Gods heilsgeschiedenis met ons mensen. Vanaf de aanvang schonk Hij ons het levenslicht en maakte Hij ons deelgenoot van zijn scheppingswerk. Hij vormde ons tot Zijn volk door ons te bevrijden uit de slavernij van Egypte en ons te begeleiden door het water van de Rietzee. Om ten slotte zelf in zijn Zoon Jezus ons bestaan te delen, ten einde toe. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Omdat wij vannacht deze heilsweg gedenken en Hem opnieuw met elkaar mogen gaan, stap voor stap. God zelf neemt ons bij de hand en laat ons zijn heil ervaren in een nieuwe geboorte, een nieuwe doop en een nieuw paasmaal. Dat brengt ons deze nacht hier samen.

U bent van harte welkom.

Dit bericht is geplaatst op 22 maart 2023.

Viering van medeleven 12 Maart

10.00 uur H. Hieronymuskerk
Voorganger: Trudy Breeuwsma

Zo ongeveer halverwege de vasten verzorgen wij ieder jaar de viering van medeleven. Dit jaar is het thema: Aandacht voor elkaar. Dat klinkt niet zo moeilijk, we hebben toch allemaal aandacht voor elkaar? En aan de oppervlakte is dat ook zo, maar wat als we verder kijken?

Het is niet moeilijk om aandacht voor elkaar te hebben als alles goed gaat. Maar wat doen we als mensen het moeilijk hebben? Hoeveel aandacht hebben we voor mensen die anders zijn dan wij, voor vluchtelingen die hier komen op zoek naar een beter leven? Laten we in deze viering stilstaan bij hoe we met anderen omgaan. U bent van harte welkom.

Dit bericht is geplaatst op 27 februari 2023.

11 februari Zanggroep Samen

Op zaterdag 11 februari komt zanggroep Samen in de Hieronymus kerk de viering muzikaal verzorgen

Ze komen bij ons, en het Sylvidakoor verzorgt een andere keer een viering in Spierdijk. Zo kunnen we elkaar inspireren.
Na de viering is er koffie. Dan kunnen de leden elkaar ontmoeten. Daarbij bent u ook van harte welkom.

Dit bericht is geplaatst op 1 februari 2023.