Afspraken

 • Wij verzorgen eens per maand een viering in de R.K kerk van Wognum
 • De vieringen worden voorbereid door één van de werkgroepen i.s.m. de voorganger.
 • De repetities zijn op woensdagavond van 19.30 tot 21.15 uur, met tussentijds een koffie/theepauze in de ontmoetingsruimte van de kerk.
 • In principe zingen we niet in vakanties van de basisschool.
 • Nieuwe leden zingen het eerste kwartaal gratis.
 • De contributie loopt van januari tot januari en bedraagt €50,- per jaar. De penningmeester verzoekt u middels een briefje dit medio februari/maart over te maken. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats.
 • Het koor verzorgt zelf het repertoire. Suggesties voor nieuw repertoire en/ of teksten zijn van harte welkom.
 • De jaarvergadering is eind januari
 • Bij speciale vieringen van koorleden (huwelijk, jubileum, uitvaart) zingt het koor gratis.
 • Bij aanvraag huwelijksvieringen voor de kinderen van leden wordt per keer bekeken of er voldoende leden zijn die kunnen zingen.
 • Deze vieringen worden niet gratis verzorgd. Hiervoor geldt het tarief van de parochie.